Velkommen > Hjælpesider > Mailopsætning > E-mail begreber
Safi.dk startsiden

E-mail begreber

Alias

Mail alias giver mulighed for at oprette flere e-mail-adresser på enhver konto. Det vil sige, at en person kan have flere e-mail-adresser, som alle sendes til denne person. For eksempel kan webmaster@safi.dk og info@safi.dk begge blive modtaget af ole@safi.dk.

Forward

Mail forward giver mulighed for at sikre, at vigtige e-mails tilsendt for eksempel salg@safi.dk, bestilling@safi.dk og service@safi.dk bliver læst. Dette gøres ved at opsætte disse e-mail-konti til automatisk at tage en kopi af enhver tilsendt e-mail og forwarde (videresende) kopien til en anden e-mail-konto, som med sikkerhed bliver tjekket af en given medarbejder.

*Mail / Catch all

.. (udtales stjerne-mail)(eller katj-ål)
er en mulighed, som sørger for, at alle tilsendte e-mails med angivelse af jeres domæne efter @'et alligevel kommer frem.
Det vil sige, at for eksempel oel@safi.dk bliver sendt til Jer, selv om afsenderen skulle have skrevet ole@safi.dk.
(*Mail/CathsAll er desværre ikke særligt anvendeligt da det tiltrækker store mængder spam...)